her üyelimiz kayıt olurken kvkk metnimizi de kabul etmiş olacaktır.

KVKK

Gizlilik Politikası

 

Bu sayfada yer alan gizlilik politikası 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu’na uygun olarak hazırlanmış olup, üye kaydı yapılan web siteleri için gerekli koşulları asgari düzeyde karşılamaktadır. Web sitenizin faaliyet gösterdiği alana bağlı olarak e-ticaret, ürün tanıtım vd. Söz konusu maddeler değişiklik gösterecektir. Ab genel veri koruma direktifine göre çerez politikaları ayrıca düzenlenebileceği gibi, gizlilik politikası içerisinde de düzenlenebilir. Bu örnekte bizler, çerez (cookie) politikası için gerekli olan sözleşmeyi sitede ayrıca sunmayı tercih ettik. Web sitesi politikalarınız her iki şekilde de hukuka uygun olacaktır. Sitenize özel kapsamlı bir çalışma için ekibimizle ayrıca iletişime geçebilirsiniz. Gizlilik ve kişisel verileri koruma politikası örneği

hookahbal.com (örnek alan adı) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu (“kvkk”)’na uygun olarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir. 1. Kişisel verilerinizin ne şekilde işlenebileceği

6698 sayılı kvkk uyarınca, hookahbal.com ile paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik olarak veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızdan işlenebilecektir. Kvkk kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir. 2. Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri

paylaştığınız kişisel veriler,

müşterilerimize verdiğimiz hizmetlerin gereklerini, sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapabilmek, sunulan ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek için;
kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek için;
üyelerimize geniş kapsamda çeşitli imkÂnlar sunabilmek veya bu imkÂnları sunabilecek kişi veya kurumlarla yasal çerçevede paylaşabilmek için;
reklam tercihlerini analiz etmek için,

6698 sayılı kvkk ve ilgili ikincil düzenlemelere uygun olarak işlenecektir. 3. Kişisel verilerinizin aktarılabileceği üçüncü kişi veya kuruluşlar hakkında bilgilendirme

yukarıda belirtilen amaçlarla, hookahbal.com ile paylaştığınız kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; ana hissedarlarımız, hissedarlarımız, reklam verenler, doğrudan veya dolaylı yurt içi / yurt dışı iştiraklerimiz; başta hookahbal.com altyapısını kullanan üye firmalar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sunulan hizmet ile ilgili kişi ve kuruluşlar olmak üzere, faaliyetlerimizi yürütmek üzere ve/veya veri işleyen sıfatı ile hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı kuruluşlar ve diğer 3. Kişiler ve kuruluşlardır. Reklam amaçlı kullanılacak çerezlere ilişkin düzenlemelerimiz “ hookahbal.com çerez politikası” olup, şu anda okuduğunuz “gizlilik ve kişisel verilerin korunması politikası”nın bir parçasını oluşturmaktadır. Çerez politikamız hakkında bilgi edinmek için lütfen tıklayın. (gereken çerez politikası örneğine belgenin en altında bulunan bağlantı ile ulaşabilirsiniz)